Privacy beleid

Action Pilots Paragliding gaat zorgvuldig om met de informatie van haar klanten.

Bij het boeken van een van onze activiteiten wordt uitsluitend die informatie gevraagd die voor het uitvoeren van de betreffende activiteit noodzakelijk is.

Deze informatie wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de betreffende activiteit en de daaruit voortvloeiende administratie. Dit betekent concreet dat deze informatie altijd wordt vernietigd aan het einde van het kalenderjaar waarin de betreffende activiteit was geboekt en/of uitgevoerd.

De betreffende informatie is uitsluitend inzichtelijk voor die leden van Action Pilots Paragliding die betrokken zijn bij de organisatie van de vliegdagen en bij het verzorgen van de daar bij behorende administratie.

Action Pilots Paragliding maakt op haar website geen gebruik van cookies.