Privacy beleid

Action Pilots Paragliding gaat zorgvuldig om met de informatie van haar klanten.

Door bij ons activiteiten te boeken verstrekt u ons informatie. Wij vragen niet meer informatie dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten en de administratie die daar bij hoort.

De informatie die wij op deze manier verkrijgen bewaren wij niet langer dan nodig. Dit betekent dat deze informatie altijd wordt vernietigd aan het einde van het kalenderjaar waarin de betreffende activiteit is uitgevoerd.

Wij geven alleen die leden van het Action Pilots Team die deze informatie nodig hebben toegang tot deze informatie.

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies om (persoonlijke) data te verzamelen.